Sveicināti!

Priecājamies, ka esat izlēmis lietot WANDER USA  tīmekļa vietni (turpmāk šajā tekstā: “vietne”) – oficiālo WANDER USA tiešsaistes veikalu!

Lūdzam jūs ļoti rūpīgi izlasīt juridisko aspektu izklāstu (turpmāk šajā tekstā: “juridiskie noteikumi”), kas attiecas uz šīs vietnes lietošanu un nosaka attiecības starp WANDER USA un ikvienu lietotāju, kā arī izdrukāt vai noglabāt to uzticamā elektroniskā ierīcē.

Izņemot gadījumus, kad piemērojamas likumu prasības, attiecības starp WANDER USA un lietotāju nosaka šie juridiskie noteikumi, un tiek uzskatīts, ka lietotājs tos ir izlasījis un piekrīt tiem. Ja lietotājs nevēlas piekrist šiem juridiskajiem noteikumiem, tad viņam nevajadzētu lietot šo vietni. WANDER USA patur tiesības laiku palaikam grozīt šos juridiskos noteikumus un tādos gadījumos jaunināto tekstu publicēt šajā vietnē. Ja lietojat šo vietni pēc grozījumu publicēšanas, tas nozīmē, ka esat piekritis jaunajiem noteikumiem.

 

1. Komercsabiedrības identitāte

1.1 Šīs vietnes īpašnieks un pārvaldītājs ir uzņēmums CLAN SRL, kura juridiskā adrese ir Viale Europa, 30/b – 46042 Castel Goffredo (MN), Itālija, un galvenā biroja adrese – Via del Benaco, 9 – 46043 Castiglione D/Stiviere (MN), Itālija. Ar CLAN SRL var sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@clan.it.

1.2 Preces, kas tiek piedāvātas šajā vietnē, pārdod uzņēmums CLAN SRL, kura juridiskā adrese ir Viale Europa, 30/b – 46042 Castel Goffredo (MN), Itālija, un galvenā biroja adrese – Via del Benaco, 9 – 46043 Castiglione D/Stiviere (MN), Itālija, PVN reģistrācijas numurs 01653360204, reģistrēts Mantujas Uzņēmumu reģistrā ar REA numuru 172835.

E-pasta adrese: info@clan.it

Ja vajadzīga palīdzība, iepērkoties tiešsaistē, zvaniet: +39 0376 77411.

2. Vietnes satura precizitāte

2.1 WANDER USA cenšas ievietot cik vien iespējams precīzu un jauninātu informāciju.

Tomēr nevaram absolūti garantēt, ka vietnē nekad neparādīsies kāda kļūda. Informācijā un dokumentos var būt neprecizitātes un pārrakstīšanās vai datorsalikuma kļūdas. Izstrādājumu svars, izmēri un lielumi ir norādīti aptuveni. Turklāt, kaut arī vienmēr rūpējamies par to, lai mūsu izstrādājumu krāsas tiktu parādītas cik vien iespējams precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka jūsu nopirktie izstrādājumi būs tieši tādās pašās krāsās, kādas jūs redzat savā ekrānā.

2.2 WANDER USA patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šīs vietnes saturu un juridisko aspektu izklāstu, iepriekš par to nebrīdinot un nepaziņojot par to vietnes lietotājiem pa e-pastu.

2.3 Dažkārt var būt pārtraukumi vietnes piekļūstamībā un iespējā lietot visu vietni vai atsevišķas tās daļas. Var arī būt gadījumi, kad vietnē un serverī, kurā tā tiek mitināta, iekļūst datorvīrusi vai citi kaitīgi elementi.
Ievērojiet, ka WANDER USA neuzņemas atbildību un nevar tikt saukts pie atbildības par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, kas tieši vai netieši izraisījušies šīs vietnes apmeklēšanas dēļ vai arī tāpēc, ka nav bijis iespējams piekļūt vietnei un to lietot.

 

3. Cenas

3.1 Preces cena atbilst tam, kas ir norādīts vietnē tai brīdī, kad lietotājs izdara pasūtījumu. Šo cenu jums apstiprinās e-pasta vēstulē, kura ziņo jums, ka pasūtījums ir pieņemts (skatīt 4.4 punktu zemāk).

3.2 Cenas tiek norādītas eirās (euro), un tajās ir ierēķināts PVN. Piegādes maksa sākotnēji netiek pieskaitīta – tā parādās pasūtījuma izveides gaitā, un jūs to redzēsit galīgajā cenā.

3.3 Ja WANDER USA ievēro kādu acīmredzamu cenas vai pārvadājuma maksas kļūdu, tad vistuvākajā iespējamā laikā par to informē lietotāju, kurš var izvēlēties – vai nu apstiprināt izlaboto cenu, vai atcelt pasūtījumu. Ja pasūtījumu atceļ, tad WANDER USA 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lietotāja paziņojuma par pasūtījuma atcelšanu atmaksās lietotājam summu, ko viņš ir samaksājis.

 

4. Iepirkšanās tiešsaistē – pasūtījuma iesniegšana

4.1 Pirkumus tiešsaistē drīkst veikt tikai personas, kas ir vismaz 18 gadus vecas.

4.2 Pasūtījumu var apstiprināt tad, ja attiecīgā prece faktiski ir pieejama. Vietnē redzamie izstrādājumi var nebūt pieejami vai arī pieejami tikai ierobežotā skaitā.

4.3 Pirkuma veikšana notiek šādos secīgos soļos:

– izvēlieties preces un ielieciet tās grozā;

– izvēlieties piegādes veidu, ievadiet sūtījuma saņemšanas adresi un pārbaudiet izmaksas;

– ievadiet datus, kas nepieciešami rēķina izrakstīšanai;

– uzmanīgi izlasiet juridiskos noteikumus un apstipriniet, ka piekrītat tiem;

– izvēlieties kādu no tiem maksāšanas veidiem, kas tiek piedāvāti šajā vietnē;

– pirms pasūtījuma iesniegšanas, rūpīgi pārbaudiet kopsummu, kurā ir ierēķināta pārvadājuma maksa, kā arī visu līguma tekstu;

– samaksājiet aprēķināto kopsummu par izstrādājumiem, ko esat izvēlējies, un tad iesniedziet pasūtījumu.

4.4 Kad pirkuma process ir pabeigts, lietotājam uzreiz tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums. Šo apstiprinājumu nosūta uz e-pasta adresi, ko ir norādījis lietotājs, un tajā ir dati par pasūtījumu (identifikācijas numurs, informācija par lietotāju, informācija par precēm, kopējā cena, maksājuma veids, izmaksas un piegādes laiks, informācija par darījuma laušanas tiesībām), kā arī juridisko noteikumu teksts, kuriem ir piekritis lietotājs, un iesnieguma veidlapa gadījumam, ja lietotājs vēlētos lauzt darījumu.

4.5 Četrdesmit astoņu (48) stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas WANDER USA pa e-pastu nosūtīs jums apliecinājumu, ka darījums var notikt, un informāciju par izstrādājuma nosūtīšanu un piegādes laiku.

 

5. Samaksa

5.1 Maksājumu veidi, ko mēs pieņemam, ir norādīti īpašā šīs vietnes sadaļā. Maksāt var tikai eirās (euro).

5.2 WANDER USA patur īpašumtiesības uz precēm līdz brīdim, kad tiek saņemta samaksa par attiecīgo izstrādājumu un pārvadājumu, kā arī iespējamie pierēķinājumi par kavējumu un/vai papildatlīdzība.

 

6. Pasūtījuma pieņemšana un pirkuma līguma izpilde

6.1 Pirkuma darījums ir noslēgts brīdī, kad WANDER USA pieņem iesniegto pasūtījumu, kā aprakstīts šā dokumenta 4.5 punktā.

6.2 WANDER USA patur tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu (kādu tā daļu vai visu pasūtījumu) šādos gadījumos:

 • ja izstrādājums nav pieejams;
 • ja iesniegtie maksājuma dati nav pareizi un tos nevar pārbaudīt;
 • ja drošības sistēma ziņo, ka pasūtījums ir pārāk neparasts vai varbūtēji krāpniecisks;
 • ja ir pamats domāt, ka persona, kas veic pasūtījumu, ir jaunāka par 18 gadiem;
 • ja ir pamats domāt, ka persona, kas veic pasūtījumu, ir tirgotājs (starpnieks);
 • ja uz norādīto adresi pasūtījumu piegādāt nebūtu iespējams;
 • ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.

7. Piegādes ierobežojumi – saņēmēja adrese

 • Mēs nepiegādājam uz pagaidu adresēm (c/o) un karaspēka daļām (APO).
 • Nosūtīšanu veicam no pirmdienas līdz piektdienai, bet ne brīvdienās.
 • Mūsu vietnē (www.wanderusa.com) norādītos izstrādājumus piegādājam uz visām valstīm.

8. Piegāde

8.1 WANDER USA cenšas piegādāt preces, ievērojot termiņu, kas norādīts attiecīgajā pasūtījuma apstiprinājumā. Tomēr termiņu norādēm ir informatīvs raksturs un WANDER USA nevar uzņemties atbildību par to ievērošanu. Jebkurā situācijā, kad termiņu ievērošana kļūst neiespējama, WANDER USA informēs lietotāju 30 dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas datuma. Ja ir nepareizi norādīta adrese, tad par to atbildība jāuzņemas lietotājam, kā arī tas var radīt papildu izmaksas, kas var tikt ietvertas rēķinā, ko piesūtīs lietotājam.

8.2 Visas šeit redzamās preces piegādā WANDER USA. Ja izstrādājums nav piegādāts norādītajā laikā, lūdzam sazināties ar WANDER USA, rakstot uz e-pasta adresi info@wanderusa.com vai zvanot uz tālruņa numuru +39 0376 77411; jums būs jānosauc klienta numurs un pasūtījuma numurs. Darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai 9:00–12:00 un 14:00–17:00 (pēc Itālijas laika). Ja preces netiek piegādātas 30 dienu laikā pēc datuma, kad tika pieņemts attiecīgais pasūtījums, lietotājam ir iespēja lauzt līgumu un likt, lai pasūtījums tiktu atcelts un atlīdzināta visa samaksātā summa.

8.3 Piegādei mēs izmantojam tikai kurjerpastu. Par sūtījuma saņemšanu ir obligāti jāparakstās. Lietotājs var uzticēt parakstīties citai personai, ja attiecīgā persona atrodas norādītajā adresē un ir sasniegusi pilngadību jeb 18 gadu vecumu. Ja piegādes laikā nav sastopama neviena persona, tad lūgsim lietotāju sazināties ar kurjerpastu, kam uzticēta šī piegāde.

 

9. Bojātas preces un nepareizi piegādājumi

9.1 Lietotājam ir pienākums saņemšanas brīdī pārbaudīt pakas stāvokli, un, ja viņš vēlas atteikties no saņemšanas izstrādājuma bojājumu vai pasūtījuma neatbilstības dēļ, tad piegādes kvītī skaidri jānorāda, kādi ir bojājumi vai neatbilstība.

9.2 Lietotājam ir pienākums informēt WANDER USA par problēmu 24 stundu laikā pēc piegādes datuma, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@wanderusa.com; ja vajadzīga palīdzība, sazinieties ar mums pa tālruni +39 037677411 (Itālija), darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 9:00–12:00 un 14:00–17:00.

9.3 WANDER USA uzņemas visus tēriņus par tādu preču atpakaļsūtīšanu, no kuru saņemšanas klients ir atteicies.

 

10. Darījuma laušanas tiesības

10.1 Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc datuma, kad patērētājs vai tā pilnvarota cita persona ir saņēmusi preci, lauzt līgumu, neuzņemoties par to maksāt sodu un nenorādot iemeslu. Darījuma laušanas tiesības neattiecina uz personalizētiem izstrādājumiem.

10.2 Nepieciešams nosacījums, lai varētu izmantot darījuma laušanas tiesības, ir tas, ka atpakaļnodotajām precēm nedrīkst būt nodarīti vērā ņemami bojājumi. Citiem vārdiem, patērētājs ir atbildīgs par jebkādu attiecīgo preču vērtības pasliktinājumu – tikai tādā gadījumā, ja ar tām veiktas tādas darbības, kas nav nepieciešamas, lai izmantotu preces atbilstoši to būtībai, īpašībām un funkcionalitātei, kā noteikts Patērētāju tiesību likuma (Codice del Consumo) 57. panta 2. sadaļā.

10.3 Lai varētu izmantotu savas tiesības lauzt darījumu, patērētājam ir jārīkojas šādi.

1. solis. Nosūtiet uzņēmumam WANDER USA rakstisku paziņojumu vienā no šiem veidiem:

(i) pa e-pastu uz adresi info@wanderusa.com

(ii) ierakstīta vēstule ar saņemšanas apliecinājumu uz adresi: Via del Benaco, 9 – 46043 Castiglione D/Stiviere (MN), Itālija. Paziņojumā ir jāietver skaidrs apgalvojums, ka vēlaties lauzt darījumu, un jānorāda attiecīgā pasūtījuma identifikācijas numurs. To varat izdarīt vai nu aizpildot attiecīgu veidlapu, vai arī tiešsaistē.

Lai nenokavētu darījuma laušanas termiņu, ir tikai jānosūta paziņojums iepriekš minētajā laika periodā (14 [četrpadsmit] dienu laikā).

2. solis. Pēc jūsu paziņojuma saņemšanas WANDER USA četrdesmit astoņu (48) stundu laikā sniegs jums norādījumus, kā var nodot preces atpakaļ.

3. solis. Ievietojiet preces to sākotnējā iesaiņojumā vai kādā citā piemērotā iesaiņojumā, lai pārvadājot tās netiktu sabojātas.

4. solis. Nosūtiet preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atpakaļnodošanas norādījumu saņemšanas.

5. solis. Ja preces atpakaļnodošana ir veikta saskaņā ar noteikumiem, tad 30 dienu laikā nosūtīsim jums norādījumus par naudas atmaksājuma saņemšanu. Ja, veicot atpakaļnodošanu, nav ievērots kāds nosacījums, tad par atteikuma iemeslu informēsim jūs pa e-pastu.

Ievērojiet – šeit aprakstītā darījuma laušanas procedūra attiecas tikai uz tiešsaistē veiktiem pirkumiem!

 

11. Atbildības ierobežojumi

11.2 WANDER USA neuzņemas nekādu plašāku atbildību par to, kas paredzēts Patērētāju tiesību likumā, un nevar tikt saukts pie atbildības par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, kas izraisījušies šīs vietnes lietošanas dēļ vai arī tāpēc, ka nav bijis iespējams iežurnalēties vietnē un lietot attiecīgās funkcijas, saturu un saites uz citām vietnēm, izņemot rupjas nolaidības un tīša nodarījuma gadījumus.

11.2 WANDER USA arī neuzņemas atbildību:

(a) par jebkādiem iepriekš neparedzamiem zaudējumiem, ko ciestu personas, kas bijušas iesaistītas pirkuma darījuma noslēgšanā un kam ir sakars ar attiecīgo izstrādājumu piegādi un pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar to lietošanu;

(b) par jebkādiem zaudējumiem, kas nav saistīti ar to, ka uzņēmums nav izpildījis savas saistības;

(c) par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar komercdarbību.

11.3 Kopsakarā ar šai tekstā jau minētajiem noteikumiem WANDER USA atbildība ir ierobežota un tās apmērs nevar pārsniegt cenu, ko par izstrādājumu ir samaksājis klients.

 

12. Saziņa, jautājumi, sūdzības, komentāri un apkalpošanas pieejamība

12.1 Saziņa visos jautājumos ir iespējama, sūtot e-pasta vēstules uz adresi info@wanderusa.com un zvanot uz tālruņa numuru +39 037677411 (Itālija); darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot brīvdienas) 9:00–12:00 un 14:00–17:00.

 

13. Lietošanas ierobežojumi un intelektuālā īpašuma tiesības

13.1 Visi zīmolvārdi, izstrādājumu nosaukumi un tirdznieciski nosaukumi, kas tiek ietverti šajā vietnē, ir privātīpašums. Lietotājs nedrīkst lietot un atveidot šos zīmolvārdus, nosaukumus un reģistrētos nosaukumus, jo tāda lietošana būtu attiecīgo subjektu tiesību pārkāpums.

Uz šīs vietnes veidošanu, pārvaldīšanu, tai skaitā tajā ievietotajiem tekstiem, dokumentiem, videomateriāliem un pārējo saturu attiecas WANDER USA un tā piegādātāju autortiesības. Lietotājs drīkst elektroniski kopēt, kā arī izdrukāt atsevišķas šīs vietnes satura daļas, bet tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai veiktu pasūtījumu. Lietotājs nedrīkst izmantot šajā vietnē ietverto saturu un materiālus, tajā skaitā – atveidot, pārstrādāt, pārveidot, izplatīt, publicēt un izplatīt tos kādā citā nolūkā, izņemot iepriekš minēto. Ja lietotājs vēlas šādi izmantot materiālus un informāciju, tad viņam ir iepriekš jāiegūst atļauja no WANDER USA.

 

14. Jūsu iesūtītā informācija un ieteikumi par vietni

14.1 WANDER USA patur tiesības jebkurā laikā, rīkojoties saviem ieskatiem, nesniedzot atlīdzību un nenorādot autorību, izmantot jebkāda veida materiālus, informāciju, ieteikumus un komentārus, ko ir iesūtījis lietotājs, tai skaitā arī tādus, kas attiecas uz šo vietni un WANDER USA darbības organizēšanas veidu.

Tomēr uz to, kā uzņēmums izmanto informāciju, kas saistīta ar lietotāja identificēšanu (vārds, uzvārds, adrese, personas kods, tālruņa numuri u. tml.), tiek attiecināti vietnes privātuma noteikumi (sk. zemāk – 16. nodaļā).

 

15. Kā tiek izmantoti jūsu ieteikumi par jauniem izstrādājumiem, funkcijām un procedūrām

15.1 WANDER USA ir tiesības izmantot, kopēt un uzkrāt savā arhīvā materiālus, ko tam piesūta.

 

16. Privātuma noteikumi

16.1 Lietotāja privātumu WANDER USA sargā īpaši rūpīgi; mēs arī vēlamies, lai jūs justos droši, ka mums ir tādi noteikumi, un lai jums šāda attieksme pret jūsu personīgajiem datiem būtu pieņemama. Mūsu privātuma noteikumus var izlasīt vietnē www.wanderusa.com.

 

17. Definīcijas

17.1 Šajos juridiskajos noteikumus minētie vārdi tiek lietoti zemāk aprakstītajās nozīmēs.

1. Juridiskie noteikumi – pašreizējie juridiskie noteikumi, kā arī to nākamās versijas ar papildinājumiem un grozījumiem.

2. Pasūtījums – pasūtīšanas procesa rezultāts, kā izklāstīts juridisko noteikumu 4. nodaļā.

3. Lietotājs – persona, kas ievadot šīs vietnes adresi vai izmantojot saiti, aplūko vietni un izmanto to, lai gūtu informāciju vai iesniegtu pasūtījumu.

4. Patērētājs – lietotājs, kas ienāk vietnē un iegādājas izstrādājumus tādā nolūkā, kas nav saistīts ar komercdarbību un pakalpojumu sniegšanu, kā noteikts 2005. gada 6. septembra Likumdevēja izdotajos noteikumos Nr. 206 (“Patērētāju tiesību likumā”).

5. Vietne: tīmekļa lapu kopums, kas ir apskatāms adresē www.wanderusa.com..

 

 1. Jurisdikcija un piekritīga tiesa

18.1 Šie juridiskie noteikumi ir pakļaujami tikai Itālijas likumiem.

18.2 Kā noteikts Patērētāju tiesību likuma 66.-bis pantā, jebkuri strīdi, kuros ir iesaistīts patērētājs, ir obligāti risināmi tajā vietējā jurisdikcijā, kurā darbojas patērētāja faktiskās vai reģistrētās dzīvesvietas tiesneši. Visos pārējos gadījumos Mantujas tiesa ir piekritīgā tiesa pār jebkuriem strīdiem, kas radušies sakarā ar šajos juridiskajos noteikumos minētajām darbībām.

 

19. Pilnīga un vienīgā vienošanās

19.1 Šie juridiskie noteikumi aizstāj visus līdz šim sakarā ar lietotāju izmantotos noteikumus.

19.2 Ja kāda šo juridisko noteikumu daļa tiktu atzīta par spēkā neesošu, nederīgu vai juridiski nepiemērojamu, tad viss pārējais juridisko noteikumu saturs paliek spēkā, bet daļa, kurai ir atzīta spēkāneesība, ir jāņem vērā tikai tādā mērā, kā to atļauj likumi. Saskaņā ar Civillikuma 1341. un 1342. pantu lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis šīs noteikumu nodaļas: 2. nodaļa – “Vietnes satura precizitāte”; 11. nodaļa – “Atbildības ierobežojumi”; 18. nodaļa – “Jurisdikcija un piekritīga tiesa”.